Auteursarchief: pfennema

Je man – de priester van het gezin

Door Nicole Vankan.                                                                                         Nuth, Januari 2017

Je man de priester van het gezin laten zijn.

Laat ik beginnen met te vertellen, dat ik ben opgevoed met het motto:
Je moet zorgen dat je in je leven niet afhankelijk bent van een man!

Dus heb ik altijd alles zelf gedaan. Ook mannen-klusjes deed ik gewoon, zoals : witten, behangen, lampen ophangen, enz. Zo deed ik alles zelfstandig. Ik vroeg nog niet eens om raad, omdat dat niet in mij op kwam.
Dit kwam zelfs tot uiting in de opvoeding van ons kind en – het zal u niet verbazen – zorgde wel eens voor stress. Bij mij en tussen mij en mijn man.

Nu heb ik een paar jaar geleden God mogen leren kennen in mijn leven. Dit heeft veel veranderd.
Zo was er een keer in de dienst een spreker, die aanhaalde dat er in de bijbel staat, dat de man de priester is van het gezin. En dat een man zijn vrouw behoort te behandelen als broos vaatwerk!
Dit hadden al meerdere mensen tegen mij gezegd, maar dat kwam niet binnen bij mij – totdat die preek kwam.

Ik dacht toen: “Laat ik het maar eens echt gaan doen. Ik ben niet meer de priester van het gezin, maar mijn man laat ik het zijn.” Dat was nog niet eens zo gemakkelijk. Maar als het Gods wil is, dan lukt het. Nou en of het lukte. Het was wel eens moeilijk, maar nu is het makkelijker geworden. Ook als ik het er niet mee eens ben, luister ik toch naar hem en vraag ik advies.

Ons gezin is erdoor veranderd en er is zoveel rust gekomen en een dochter die weer slaapt!
Daarbij zit ze op een nieuwe, andere school waar Gods liefde duidelijk aanwezig is; het is fijn om een kind te hebben dat open is en zichzelf kan zijn.

Soms hebben dingen iets langer nodig voor ik het begrijp en doe ik wat mijn man zegt. Ik bid dan ervoor en krijg ik duidelijk op mijn hart: laat je man de priester zijn……