Geschiedenis

IN HET KORT…..

De oorsprong van onze kerkgemeente ligt een jaar voor de officiële oprichting.
Toen, in 1958,  kwamen de jonge gezinnen van Willem Eisinga en Cor den Hollander bij elkaar in de huiskamer van Eisinga’s woning aan de Jupiterstraat 31 in Treebeek.

De huiskamer werd echter al vrij snel te klein. Na enig speurwerk werd er een zaaltje gevonden in het Hervormd Jeugdhuis aan de Maanstraat in Treebeek. Een nog kleiner nevenzaaltje deed dienst als zondagsschoolruimte. De oudere kinderen gingen lopend naar de Jupiterstraat voor hun kinderkerk.

De jonge gemeente groeide gestaag, maar men had nog geen eigen voorganger. Daar kwam in 1965 verandering in toen het jonge zendelingsechtpaar Jote en Pity Johansson uit Zweden, destijds wonend in Arnhem, zich bereidt verklaarde om naar het zuiden af te zakken om als voorgangersechtpaar te fungeren.

Meer en meer mensen voegden zich bij de gemeente, waardoor het bestuur in 1967 ging zoeken naar een eigen gebouw. Eind ‘ 67 vond men een leeg staand winkelpand aan de Heisterberg in Hoensbroek.
Na behoorlijk wat aan- en verbouwwerk, werd het pand in 1968 feestelijk in gebruik genomen. De zaal bood plaats aan zo’n 150 tot 200 mensen. Een goed bevriende directeur van een meubelfabriek stond garant voor de hypotheek.
De gemeente floreerde in het nieuwe gebouw. Naast  twee zondagsdiensten, diende het gebouw als repetitieruimte voor het zangkoor, en later voor de eigen gospelband Eternal Rock. Een band die later veel landelijke bekendheid ging krijgen. Ook werd er menig bruiloftsfeest gevierd.

In 1970 werd er in Maastricht een nieuwe gemeente gesticht, die voortkwam uit leden van de Hoensbroekse gemeente. Ook werd een jonge gemeente in Genk, België flink ondersteund vanuit Hoensbroek.

Op de Heisterberg groeide men, begin tachtiger jaren, opnieuw uit het spreekwoordelijke ‘jasje’.
Mensen kwamen naar de gemeente met name door verschillende vormen van straatevangelisatie, deur- aan deurcolportage, bijzondere evenementen en natuurlijk het persoonlijk getuigenis van veel leden. Opnieuw startte er een zoektocht naar een groter pand. Dit werd gevonden aan de Hoofdstraat in Hoensbroek. Een relatief jong pand, een voormalige meubelzaak, met veel ruimte en potentieel.
Op wonderbaarlijke wijze kwam dit mooie pand in het bezit van de gemeente, en dit voor minder dan de helft van de oorspronkelijke vraagprijs. Het pand is grotendeels voorzien van een souterrain. Hier werden ruimtes ingericht voor kinder- en jeugdwerk. Ook de crèche voor de baby’s vond er zijn plek. Op de begane grond kwam er een keuken en een grote ontmoetings-ruimte. Plus een groot doopvont voor het dopen door onderdompeling. De kerkzaal kwam op de eerste verdieping. Met ruimte voor zo’n 400 mensen. In 1983 volgde de officiële opening.

Na jaren gefungeerd te hebben onder de naam Pinkstergemeente Zuid-Limburg werd er rond de eeuwwisseling gekozen voor een nieuwe naam: Christengemeente Levend Water.

Inmiddels maakt de Christengemeente Levend Water ook onderdeel uit van een aantal gemeente netwerken. Van de VPE als landelijk orgaan en het Jozua Project als regionaal orgaan.

Sinds 2012 wordt stapsgewijs het hele pand gerenoveerd en zo klaar gemaakt voor de toekomst.
Een toekomst waarin – naar we hopen – nog veel mensen ervoor zullen kiezen om God de eerste plaats in hun leven te geven.