Kinderkerk

De kinderen zijn deel van de kerk van nu. Tegelijk hebben ze een andere aanpak en behoefte dan de volwassenen.
Daarom hebben ze ook een eigen mooie plek in het gebouw.
We praten hier over de kinderen van de basisschool.
Voor hen is er iedere week een programma.

Onze visie is verwoord in de volgende zin;
Wij willen met Jezus als ons voorbeeld, de kinderen in relatie met God ( De Vader, Jezus en de Heilige Geest) brengen, ze leren om contact met Hem te maken, te houden en hun identiteit in God laten ontdekken, door ze te leren bidden, aanbidden, en Bijbellezen.
Dat is een hele mond vol. In één keer krijgen we dat natuurlijk niet voor elkaar. Daar doen we jaren over.

De kleine kinderkerk ; kinderen uit groep 1 – 4
We maken voornamelijk gebruik van materiaal van Timothëus. Dit zit inhoudelijk goed in elkaar en maakt gebruik van verschillende werkvormen. Naast deze leidraad kan iedere kinderleider zijn eigen inbreng hebben, om het aan te vullen op een manier die bij de kinderen en de doelstelling past.
Daarnaast is er ook ruimte om te spelen.

De grote kinderkerk; kinderen van groep 5 – 8
We maken bij deze groep gebruik van het materiaal van Bijbel Basics van het Nederlands Bijbel Genootschap.
Er is een ruim aanbod in iedere les en de leiding maakt hier een keuze uit.
De kinderen vanaf groep 5 kunnen in het laatste weekend van oktober mee op kamp.
We gaan op kamp samen met kinderen van Rafaëlgemeenscap giessenlanden. Natuurlijk nemen we ook onze eigen leiding mee.

Eén keer per jaar hebben we een uitstapje met alle kinderen samen.