Bidstond

Een veel voorkomende uitspraak in onze kerk is:

“BIDDEN IS DE MOTOR VAN DE GEMEENTE.”

Dichter bij de waarheid kun je niet zitten!
Dat is ook de reden waarom er, sinds de start van onze gemeenschap, volop aandacht is voor het gebed.
De bezoekersaantallen wisselen weliswaar, maar er is altijd een harde kern geweest van “doorgewinterde” bidders. Zo ook nu. Gelukkig maar. Want zonder gebed gebeurt er helemaal niets.

Elke dinsdag wordt momenteel gebeden. Er zijn een aantal vaste gebedspunten die altijd terug komen. Daarnaast wordt er gebeden voor de actuele noden. Hierbij kun je denken aan zieken, mensen met allerlei problemen, mensen die je ontmoet hebt en die je gezamenlijk een zegen wilt toebidden. Er is niets wat niet in het gebed voor de troon van God gebracht kan worden.
Regelmatig mogen we getuige zijn van gebedsverhoringen van allerlei aard !!
Bidden is daardoor een belevenis!

Plaats: koffiebar De Ontmoeting, Christengemeente Levend Water, Hoensbroek.
Tijdstip:
Oneven weken dinsdagochtend, aanvang 10.00 uur.
Even weken dinsdagavond 19.30 uur.

Voor meer info: John van Geutselaer en Rick Plugge